HOME DE VERENIGING NIEUWS PROGRAMMA TAAL CURSUSSEN CONTACT

Maak uw keuze:

14 november De ijzerwinning in Zweden en de verplaatsing van Kiruna

Spreker: de heer ir Bob Verschoor

Het eerste deel van de presentatie gaat over de ontwikkeling van de ijzerwinning in centraal Zweden, in de periode van ca. 1600 tot 1900, in een streek die als Bergslagenbekend staat.

Ook worden andere metalen gewonnen, zoals koper, zilver, zink en tin.

Van groot belang hierbij is ook de ontwikkeling van het transport in de vorm van het Strömsholms Kanal. Later neemt de spoorlijn dit over.

Eind 19e eeuw raken de voorraden in Bergslagen uitgeput en neemt het belang van de ijzerwinning in het noorden van Zweden toe. 

Bij Gällivare en Kiruna worden grote voorraden malm(ijzererts) gevonden. Om dit te kunnen exploiteren is de aanleg van een spoorlijn (de Malmbanan)  onontbeerlijk, van Luleå naar Narvik.

Eind 20e eeuw wordt duidelijk dat de in dagbouw winbare voorraad bij Kiruna op raakt, maar dat er nog wel een grote voorraad is dicht bij en onder het centrum van de stad.

In 2008 stemt de gemeenteraad van Kiruna in het het plan van de LKAB (de exploitant van de mijnen) om het zuidelijk deel en het centrum van de stad te verplaatsen.

In het tweede deel van de presentatie wordt een beeld gegeven van wat van wat deze verplaatsing betekent en wat de verdere plannen zijn voor de stad.

 

 << terug


Copyright 2018 Scandinavische Vereniging Fryslân