HOME DE VERENIGING NIEUWS PROGRAMMA TAALCURSUSSEN CONTACT

Maak uw keuze:

 • bestuur
 • de-vereniging
 • lid-worden
 • Privacy Policy
 • Privacy Policy
  De Scandinavische Vereniging Fryslân (SVF) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De SVF houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  De SVF verwerkt uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt omdat u lid bent en/of omdat u een taalcursus bij ons volgt. Persoonsgegevens zijn  gegevens die direct of indirect tot u leiden. De volgende gegevens worden verwerkt:

  • Dhr./mevr.
  • Voornaam/voorletters en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

  Met welk doel verwerken wij deze gegevens

  • Voor het vastleggen en de uitvoering van het lidmaatschap en/of het volgen van een taalcursus
  • Om de contributie of het cursusgeld te kunnen incasseren
  • Om u op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten 
  • Om een goede en betrouwbare administratie te kunnen voeren
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig voor de activiteiten van de vereniging en de taalcursussen

  Minderjarigen
  Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verwerken wij alleen met schriftelijke toestemming van de ouders(s) of voogd. Bij aanmelding wordt niet gevraagd om de leeftijd, wij raden ouders daarom aan om betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen. Zo kan worden voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

  Bewaartermijn van deze gegevens
  De SVF zal uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het uitvoeren van de administratie van de vereniging en taalcursussen. Voor gegevens met betrekking tot de contributie en cursusgeld worden de gegevens bewaart volgens de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. 

  Verstrekking aan derden
  De  gegevens zullen niet voor commerciële activiteiten gebruikt worden. Er wordt alleen informatie over leden en cursisten verstrekt:

  • voor het versturen van informatie per e-mail/nieuwsbrief
  • als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichting

  Website 
  Als u een vraag stelt via het contactformulier op de website, dan gebruiken we uw gegevens alleen om contact met u op te nemen of u de gevraagde informatie toe te sturen.
  Als u via de Website van de Scandinavische Vereniging terecht komt op een website van een andere partij, dan zijn de privacy regels van deze partij van toepassing.

  Beveiliging van uw gegevens
  De SVF neemt passendetechnische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.  Persoonsgegevens van onze leden en cursisten zijn niet via de website van de SVF toegankelijk.

  Rechten omtrent uw gegevens
  U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te (laten) verwijderen. U heeft het recht om bezwaar te maken als u geen informatie over onze activiteiten van ons wilt ontvangen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

  Wijziging van de Privacy Policy
  Als er wijzigingen zijn dan past de SVF de Privacy Policy aan om deze up-to-date te houden.  De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring op de website te raadplegen. 

  Klachten
  Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via secretariaat@scanverfryslan.nl. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

  Vragen
  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


  Copyright 2018 Scandinavische Vereniging Fryslân