HOME DE VERENIGING NIEUWS PROGRAMMA TAAL CURSUSSEN CONTACT

Maak uw keuze:

Programma

In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus heeft het bestuur besloten alle bijeenkomsten in het seizoen 2020 - 2021 te laten vervallen. Wij hopen u in oktober 2021 weer te kunnen ontmoeten.

De bijeenkomsten van het programma van de Scandinavische Vereniging Fryslân worden in het seizoen 2020 - 2021 weer gehouden in:

Zalencentrum Zaal Enzoo
Kalverdijkje 77/C
8924 JJ  LEEUWARDEN
(058) 267 7915

Aanvang 19.30 uur.

De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor leden en belangstellenden.

Uiteraard bent u van harte welkom lid te worden en dus mee te helpen aan het voortbestaan van de vereniging.
Zo kan de Scandinavische Vereniging Fryslân lezingen en taalcursussen blijven organiseren.
Tijdens de interessante en leerzame lezingen/bijeenkomsten kunt u u tijdens de pauze opgeven als lid en wel bij
mw. Janny Bloem (penningmeester/ledenadministratie) of bij haar afwezigheid bij een ander bestuurslid.
U krijgt dan tevens een jaarprogramma uitgereikt. Voor de taalcursisten is het bovendien een ontspannende en
verrijkende Scandinavische aanvulling op het volgen van een van de taalcursussen Deens, Fins, IJslands, Noors of Zweeds.

Hieronder kunt het hele programma downloaden.

Programma 2020 - 2021.pdf Programma 2020 - 2021.pdfCopyright 2018 Scandinavische Vereniging Fryslân