HOME DE VERENIGING NIEUWS PROGRAMMA TAALCURSUSSEN CONTACT

Maak uw keuze:

 • Cursussen
 • Deens
 • Noors
 • IJslands
 • Zweeds
 • Fins
 • TAALCURSUSSEN

  De Scandinavische Vereniging Fryslân organiseert al meer dan 75 jaar taalcursussen Deens, Noors en Zweeds, Fins, IJslands.

  Informatie seizoen 2022 - 2023
  De eerstejaarscursussen starten op 3 of 10 oktober 2022 en eindigen in april 2023. De cursussen bevatten 12 lesavonden. Deze worden 1 keer per 2 weken, afhankelijk van de cursus, op maandag- of dinsdagavond van 19.00 – 21.00 uur gegeven.

  Locatie van de taLcursussen is NHL Stenden Hogeschool aan de Rengerslaan te Leeuwarden. Eventuele ontwikkeling van/rond het coronavirus kan aanleiding zijn voor NHL Stenden Hogeschool om maatregelen te nemen. Als dit, of eventuele nadere eisen van de overheid, gevolgen heeft voor de taalcursussen, b.v. in de vorm van beschikbaarheid van leslokalen, dan kan het zijn dat een taalcursus via online contact of op een ander moment wordt voortgezet. Is dat het geval dan wordt u hierover geïnformeerd door uw docent.

  Voor Zweeds wordt, als er voldoende aanmeldingen zijn, ook een versnelde cursus aangeboden. Deze cursus bevat 24 wekelijkse lesavonden. Ook deze versnelde cursus wordt in de periode van oktober 2022 tot eind april 2023 gegeven. Bij aanvang zijn de versnelde cursus en reguliere cursus voor beginners inhoudelijk gelijk; de versnelde cursus behandelt door het dubbele aantal lessen echter de cursusstof van cursusjaar 1 en 2 in één jaar.

  In de cursussen voor beginners wordt het accent gelegd op omgangstaal en conversatie, maar uiteraard is er ook ruim voldoende aandacht voor de combinatie van de grammatica en het lezen en schrijven van de betreffende taal.

  De lessen worden gegeven door universitair en in praktische conversatie geschoolde docenten.

  Wij streven er naar de lessen op de standaard dag en het standaardtijdstip te organiseren, maar indien noodzakelijk i.v.m. indeling en beschikbaarheid van docenten behouden wij ons het recht voor lesdag en of tijdstip aan te passen.

  Tijdens de schoolvakanties is er geen les. Hierdoor kunnen de lesdata verspringen. De definitieve lesdata staan vermeld in de cursusbrief die u in de week van 19 september krijgt toegestuurd.

   

  Vervolgcursussen
  Instromers van buiten voor de vervolgcursussen worden in overleg zo adequaat mogelijk ingedeeld op hun niveau. Informeer naar de mogelijkheden via taalcursus@scanverfryslan.nl

  Het is handig dat huidige cursisten aan het eind van het taalseizoen of z.s.m. erna aan de docent aangeven of ze het komende seizoen door willen gaan met de lessen. De SVF kan dan bij voldoende groepsgrootte zo mogelijk dezelfde docent voor de groep inplannen. Opgave moet echter elk jaar via een inschrijfformulier dat u kunt vinden onder de button van de taal van uw keuze. Als SVF kunnen we nl. alleen met ondertekende aanmeldingsformulieren zeker weten dat cursisten aan hun verplichtingen voldoen. Deze zekerheid heeft de SVF nodig om zelf verplichtingen te kunnen aangaan met NHL Stenden hogeschool en de docenten en de groepen te kunnen samenstellen.

  Kosten van de cursus
  Het cursusgeld is € 185,00 per persoon, dit is exclusief het lesmateriaal. Voor een versnelde cursus van 24 lesavonden is het cursusgeld € 370,00 per persoon. Tweede en volgende cursisten uit één gezin krijgen 10% korting p.p. op het cursusgeld. De kosten van het lesmateriaal kunt u vinden onder de button van de betreffende cursus.

  Een cursus vindt alleen doorgang bij voldoende deelname
  De start van de eerstejaarscursussen is, afhankelijk van gekozen cursus en indeling, op 3 en 10 oktober 2022. De laatste lessen vinden in april 2023 plaats. Eventuele inhaallessen vinden zoveel mogelijk daarna plaats of eerder in overleg met docent(e) en cursisten.

  Bij doorgang van de cursus worden het cursusgeld, de evt. kosten van de boeken en de uitrijkaarten door de Scandinavische Vereniging Fryslân geïncasseerd.

  Annulering van de cursus
  Bij eventuele annulering van de cursus door de cursist na de inschrijving wordt € 10,00 voor administratiekosten in rekening gebracht. Na 23-09-2022 kan er niet meer worden geannuleerd en vindt er geen restitutie plaats.

  Bij het tussentijds stoppen van een cursist met de cursus volgt geen terugbetaling van cursusgeld. Alleen in ernstige situaties, dit ter beoordeling aan het bestuur van de SVF, kan op een later tijdstip op verzoek van de cursist annulering met restitutie van het (gedeeltelijke) cursusgeld worden toegestaan.

  Inschrijving is altijd op volgorde van binnenkomst.
  Om uw inschrijving te verzekeren, dient u het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend uiterlijk 22-09-2022 te mailen naar taalcursus@scanverfryslan.nl of per post versturen naar Scandinavische Vereniging Fryslân, Sinderhoven 9, 9254GC Hurdegaryp. 

  Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. U krijgt per email bericht van ontvangst van uw inschrijving. In de week van 19 september 2022 krijgt u bericht of de taalcursus door kan gaan.

  Lidmaatschap Scandinavische Vereniging Fryslân
  Als cursist bent u gedurende deelname aan een cursus automatisch lid van de Scandinavische Vereniging Fryslân. U ontvangt bij het begin van de cursus een programmaboekje waarin de activiteiten, die door de SVF georganiseerd worden, staan vermeld. De zeven Scandinavische avonden zijn een ontspannende en verrijkende aanvulling op de taallessen.

  Aanmelding voor een taalcursus
  Een aanmeldingsformulier vindt u onder de button van de respectievelijke taalcursussen. Alleen een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier kan in behandeling worden genomen.

  Wilt u meer informatie?
  Als u meer informatie wilt, kunt u bellen of mailen naar Marjan Holtrop. Telefoon 06 48258346, e-mail: taalcursus@scanverfryslan.nl


  Copyright 2018 Scandinavische Vereniging Fryslân