HOME DE VERENIGING NIEUWS PROGRAMMA TAAL CURSUSSEN CONTACT

Maak uw keuze:

 • Cursussen
 • Deens
 • Noors
 • IJslands
 • Zweeds
 • Fins
 • TAALCURSUS ZWEEDS

  In het seizoen 2021 – 2022 worden de taallessen Zweeds 1 en 2, gevorderden en vergevorderden gegeven. De lesavonden zijn 1 keer per 2 weken en duren van 19.00 – 21.00 uur. De lessen worden op de maandag of dinsdagavond gegeven. 

  Bij voldoende aanmelding kan er ook een versnelde cursus starten. Deze versnelde cursus behandelt de cursusstof van cursusjaar 1 en 2 in één jaar. 
De lesavonden zijn elke week en worden waarschijnlijk op maandagavond gegeven. Deze lessen duren van 19.00 – 21.00

  Locatie van de talencursussen is NHL Stenden Hogeschool aan de Rengerslaan te Leeuwarden. Eventuele ontwikkeling van/rond het coronavirus kan aanleiding zijn voor NHL Stenden Hogeschool om maatregelen te nemen. Als dit, of eventuele nadere eisen van de overheid, gevolgen heeft voor de taalcursussen, b.v. in de vorm van beschikbaarheid van leslokalen, dan kan het zijn dat een taalcursus via online contact of op een ander moment wordt voortgezet. Is dat het geval dan wordt u hierover geïnformeerd door uw docent.

  Tijdens de schoolvakanties is er geen les. Hierdoor kunnen de lesdata verspringen. De definitieve lesdata staan vermeld in de cursusbrief die u tussen 28 september en 3 oktober krijgt toegestuurd.

  Kosten van de cursus
  Het cursusgeld is € 175,00 per persoon. Voor een versnelde cursus van 24 lesavonden is het lesgeld € 350,00 per persoon. Tweede en volgende cursisten uit één gezin krijgen 10% korting p.p. op het cursusgeld. De kosten van het lesmateriaal zijn circa € 75,00 per 2 a 3 cursusjaren excl. woordenboek. De kosten zijn afhankelijk van de koers van de Zweedse Kroon, de korting die de SVF bij de inkoop in Zweden krijgt en de vrachtkosten.

  Een cursus vindt alleen doorgang bij voldoende deelname
  De start van de eerstejaars- en de versnelde cursus is, afhankelijk van gekozen cursus en indeling, op 4 of 11 oktober 2021. De laatste lessen vinden in april 2022 plaats. Eventuele inhaallessen vinden zoveel mogelijk daarna plaats of eerder in overleg met docent(e) en cursisten.

  Bij doorgang van de cursus worden het cursusgeld, de evt. kosten van de boeken en de uitrijkaarten door de Scandinavische Vereniging Fryslân geïncasseerd.

  Annulering van de cursus
  Bij eventuele annulering van de cursus door de cursist na de inschrijving wordt € 10,00 voor administratiekosten in rekening gebracht. Na 20-09-2021 kan er niet meer worden geannuleerd en vindt er geen restitutie plaats.

  Bij het tussentijds stoppen van een cursist met de cursus volgt geen terugbetaling van cursusgeld. Alleen in ernstige situaties, dit ter beoordeling aan het bestuur van de SVF, kan op een later tijdstip op verzoek van de cursist annulering met restitutie van het (gedeeltelijke) cursusgeld worden toegestaan.

  Stuur uw aanmelding op tijd in 
  Om uw inschrijving te verzekeren, dient u het aanmeldingsformulier voor 21 september 2021 ingevuld en ondertekend te mailen naar taalcursus@scanverfryslan.nl of per post te sturen naar: 
Scandinavische Vereniging Fryslân, Sinderhoven 9, 9254GC Hurdegaryp.

  Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. U krijgt per email bericht van ontvangst van uw inschrijving. Tussen 20 en 25 september 2021 krijgt u bericht of de taalcursus door kan gaan.

  Lidmaatschap Scandinavische Vereniging Fryslân
  Als cursist bent u gedurende deelname aan een cursus automatisch lid van de Scandinavische Vereniging Fryslân.

  Aanmeldformulier:

  Zweeds.pdf Zweeds.pdf

   


  Copyright 2018 Scandinavische Vereniging Fryslân